تبلیغات
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - دیار معلمان دین و اخلاق
شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

تو انسان هستی ( تو آنی که در بند آنی )

قرآن کریم تمام ساکنان مکانی را که ایمان به خداوند ندارند روستایی وبادیه نشین وعقب مانده می داند هر چند که ترن هوایی سوار شوند وماشین هایی که هر کدامشان به قیمت چندین خانه امثال من وتوست وهمان مکان را به احترام یک فرد با ایمان که در آن است شهر می نامند وپیشرفته ومتمدن .

خوب به خودت وایمانت واعتقادت بنگر که شهری هستی یا روستایی ، شاید اگر پرده های غیب عالم به کنار رود تازه معلوم خواهد شد که کجاها شهر است و کجاها روستا می بینی کرامت انسان را .....

شهدای این منطقه را ببین ، شهدای قلعه نوخرقان ،میغان ،کلاته خیج و.... اینان ثمره همان درختی اند که تخم آن راهزاران سال است که علمای بزرگ ما کاشته اند
این انفجار نور انقلاب اسلامی است که جهان را روشن نموده است و این جوانان پا برهنه در تحت لوای عارف بالله یعنی روح الله تمام سختی هاومرارتها را به جان خریدند تا خود وتمام مظلومان جهان را از زیر یوق ظالمان گرگ صفت خارج سازند
بسیجیان روح الله بی خبر از عرفان نیستند آنها هم شنیده اند که (جامعه بی عرفان کالبد بی جان است )اما افسوس که عده ای آنان رابی خبروجدای از شیخ خرقان وبایزید بسطام وصدرای شیراز دانسته وخودرا منتسب به آنان میکنند

 

بعضی می گویند کلمه انسان از انس گرفته شده وبعضی می گویند از نسیان وفراموشی

اما شاید هر دو درست باشد.زیرا معمولا انسانها عالم غیب را که از آنجا آمده اند و دوباره برای همیشه به آنجا باز می گردند را فراموش کرده اند.وبا عالم دنیا انس و الفت گرفته اند.آری انس با حقیرها و کوچکها باعث می شود نسبت به بزرگان وبا عظمتها نسیان و فراموشی پیدا کنیم.اگر با بزرگان انس بگیری تو هم بزرگ می شوی واگر با پستیها و حقارتها انس بگیری تو هم ...زیرا تو انسان هستی(تو آنی که در بند آنی)

اهل قلعه نوخرقان هستیم.اما جز اینکه روستایی در کیلو متر 20 جاده آزاد شهر، شاهرود است و عارفی به نام شیخ ابو الحسن خرقانی در آنجا مدفون است ، از آن چه می دانیم؟ آری! شنیده ایم عالمانی به نام آیت الله امینی ومنتظری هم در مساجد آن نماز گذارده اند.اما از ده ها عالمی که نام بسیاری از آنان را بعضی از پیران امروز هنوز در خاطر دارند چیزی شنیده ایم؟چه برسد به شیوه زندگی آنان و....
شخصی از اهل بینش از عارفی پرسید :چرا خداوند متعال در سوره مبارکه یس یک مکان را به دو اسم مختلف نام برد که یک بار همان مکان را روستا و قریه و بعد از چند آیه آنجا را شهر نامید (واضرب لهم مثلا اصحاب القریه) و بعد از چند آیه فرمود (وجاء من اقصا المدینه الرجل )؟
حضرت علامه در جواب فرمودند :اینکه قرآن آنجا را شهر نامید به احترام و انتساب فرد مومنی است که در آن شهر حضور دارد و اگر جمعیتی ایمان به خدا نداشته باشند (از نظر قرآن اعرابی اند ) و اجتماع آنان قریه و ده کور است و شهر آنجاست که مدینه فاضله باشد
آباد شدن به وجود خداست لذا باید در دیگر آیات قرآن به لفظ قریه تامل شود مانند آیه 49 حج (چه بسیار قریه هایی که آنها را هلاک کردیم درحالی که ظالم بودند یا آیه 75 انبیا که می فر ماید : وما نجات دادیم او را از قریه ای که در آن اعمال خبیث انجام می دادند.)  

انگار ملاک شهری وروستایی در بیان قرآن با آنچه دراذهان ماست متفاوت است . ما هر کجا را که جمعیت فراوان وساختمانهای زیبا ومجلل و خیابانهای پر زرق وبرق بیشتری داشته باشد شهر می دانیم وساکنان آن را شهری وپیشرفته ومتمدن . اما قرآن کریم تمام ساکنان مکانی را که ایمان به خداوند ندارند روستایی وبادیه نشین وعقب مانده می داند هر چند که ترن هوایی سوار شوند وماشین هایی که هر کدامشان به قیمت چندین خانه امثال من وتوست وهمان مکان را به احترام یک فرد با ایمان که در آن است شهر می نامند وپیشرفته ومتمدن .
خوب به خودت وایمانت واعتقادت بنگر که شهری هستی یا روستایی شاید اگر پرده های غیب عالم به کنار رود تازه معلوم خواهد شد که کجاها شهر است وکجاها روستا

می بینی کرامت انسان را ، زمین وزمان بر اساس فکر واندیشه واعتقاد او رنگ عوض می کند انگار تمام عالم حول محور انسان می چرخد اما آنان که سر در خواب غفلت فرو برده اند وخدا رافراموش کرده اند خداوند هم آنان ر ا به خود فراموشی گرفتار نمود اینان به خیال خود به دنبال شهر ی می گردند متمدن که در آن زندگی کنند وحسرت چنین زندگانی ها رامی خوردند غافل از اینکه این شهر وروستا مکان وزمان است که انسان را طواف می کند وهر طور انسان بخواهد آنها هم شکل خواهند گرفت .
چه نیکو فرمود استاد بزرگ الهی قمشه ای :

          خندیم ما افلاکیان بر قصر خاک و خاکیان * آن سان که می خندد فلک بر آشیان چلچله

حتما دیگر از من انتظار نداری که بحث کنم که این منطقه عالم خیز قبلا شهر بوده یا روستا چراکه همان طور که گفته شد آنجا که عالم وعامل به دین ومومن بالله هست حتما شهر است وآبادانی . آری 
              آن کس که ز کوی آشنایی است * داند که متاع ما کجایی است
قلعه نوخرقان امروز در تمام دنیا با نام عارف نام دار و حکیم الهی ومشرع واقعی ،قطب السالکین شیخ ابوالحسن خرقانی شناخته می شود و از همان زمان و چه بسا قبل از آن تا امروزعلمای بزرگی در این منطقه زیستند وبه تبیین حقایق ومعارف دین وکاشتن تخم علوم و معارف دین در دل مردم پرداختند که این تخم ها با عشق و محبت به اهل بیت عصمت وطهارت آبیاری گردد وکم کم شجره طیبه ای شود که از میوه های آن تمام انسان ها استفاده کنند .
شهدای این منطقه را ببین ،شهدای قلعه نوخرقان میغان ،کلاته خیج و.... اینان ثمره همان درختی اند که تخم آن راهزاران سال است که علمای بزرگ ما کاشته اند واکنون تمام مردم دنیا رقص جنون آنان را به تماشا نشسته اند 
امروز پس از 1400سال خون دل خوردن عارفان وعالمان وارسته ای از جمله بایزیدها وخرقانی ها وخواجه طوسی ها وعلامه حلی ها وابن عربی ها وابن سینا ها وملاصدراها وقاضی ها وطباطبایی ها و....در جهت ساختن مدینه فاضله انسانی ،شاهد به ثمر نشستن این مجاهدت ها هستیم واین انفجار نور انقلاب اسلامی است که جهان را روشن نموده است و این جوانان پا برهنه در تحت لوای عارف بالله یعنی روح الله تمام سختی هاومرارتها را به جان خریدند تا خود وتمام مظلومان جهان را از زیر یوق ظالمان گرگ صفت خارج سازند ودر راه دفاع از محرومین ومظلومین جهان چه خون ها که ندادند وچه اسارتها که نکشیدند .
نیک تدبیر نما واز سر انصاف بنگر که آیا مفسران واقعی کلام شیخ ابو الحسن که فرمود (بر خلق او مشفق تر ازخود کسی را ندیده ام یا اینکه فرمود :کاشکی به بدل همه خلق من بمردمی و...)این بسیجی یانند یا آنانکه سر در لاک خود فرو برده اند و د ر گوشه ای فارغ از مظلومیت خلایق شمع یا منقلی روشن نموده وبا دف وتنبور مشغول برداشت های عرفانی از رقص زنان مغنیه اند .
بسیجیان روح الله بی خبر از عرفان نیستند آنها هم شنیده اند که (جامعه بی عرفان کالبد بی جان است )اما افسوس که عده ای آنان رابی خبروجدای از شیخ خرقان وبایزید بسطام وصدرای شیراز دانسته وخودرا منتسب به آنان میکنند ودر دانشگاههای داخل وخارج به تفسیر عرفان که فقط برداشت ذهنی خودشا ن است می پردازند اما نه آن گونه که این عرفا بوده اند واین دلسوختگان بسیجی را متهم به زهد جاهلانه وجنگ طلبی وخشونت و......میکنند .
نمی دانم چگونه عده ای به خود جرئت می دهند که اینان را اهل شریعت وظاهر بدانند وعارفان را اهل طریقت وباطن وخود را منسوب به عرفا نمایند مگرمی شود پیر ومراد اینان یعنی روح الله اهل باطن باشد ومریدانش اهل ظاهر مگر نامه این پیر مراد را به رهبر یک کشور بزرگ مدعی در جهان یعنی شوروی سابق ندیدی که او را برای فهم اسلام دعوت به خواندن کتابهای ابن سینا وسهروردی وملاصدرا وابن عربی می کنند.
اینک بر آن شدیم که با بزاعت مزجات خود ،  وسیری هر چند اجمالی از علمای این منطقه بیان نماییم تا بیشتر وبیشتر به جایگاه با عظمت خویش پی ببریم وبدانیم قدم بر چه خاکی می گذاریم تا با صلابت تر قدم در راه علم وعمل زنیم واز شجره ای که تمام انبیا قصد نشاندن آن را نمودند وتمام علما در این راه مجاهدت نمودند ، پاسداری نماییم.

" با تشکر از جناب آقای رجبی "
نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقانی، قلعه نو خرقان، خرقان، عرفا،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 4 مهر 1392
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:39 ق.ظ
You really make it seem really easy together with your presentation but I to find this
topic to be really one thing which I believe I might by no means understand.
It kind of feels too complicated and extremely broad for
me. I'm looking forward in your subsequent publish, I'll attempt to get the cling of
it!
شنبه 26 آبان 1397 06:44 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a coworker who was doing a little
research on this. And he actually bought me lunch because
I stumbled upon it for him... lol. So allow me to reword
this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk
about this issue here on your blog.
شنبه 26 آبان 1397 06:09 ق.ظ
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
I like what you guys are up too. This kind of clever work and coverage!
Keep up the excellent works guys I've included you guys to my own blogroll.
Sling tv coupons and promo codes for november 2018
چهارشنبه 23 آبان 1397 12:08 ق.ظ
This is my first time pay a quick visit at here
and i am really pleassant to read all at single place.
سه شنبه 22 آبان 1397 11:46 ق.ظ
Fastidious answer back in return of this query with real arguments and telling all about that.
دوشنبه 21 آبان 1397 04:59 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've visited this site before but after browsing through many of
the posts I realized it's new to me. Regardless, I'm definitely delighted I found
it and I'll be book-marking it and checking back
often!
جمعه 18 آبان 1397 02:49 ب.ظ
Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it difficult to set up your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to
start. Do you have any tips or suggestions? Thanks
دوشنبه 14 آبان 1397 10:28 ق.ظ
Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
Quest bars cheap fitnesstipsnew1 quest bars cheap 516999410492780544 quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 11:02 ب.ظ
My brother suggested I might like this website. He was totally right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I
had spent for this information! Thanks!
شنبه 12 آبان 1397 04:46 ق.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to
this brilliant blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed
to my Google account. I look forward to fresh updates and
will talk about this blog with my Facebook group.
Chat soon!
شنبه 28 مهر 1397 02:47 ق.ظ
Hi to every body, it's my first pay a visit of this web site; this website carries remarkable and in fact fine stuff in support of visitors.
پنجشنبه 26 مهر 1397 01:19 ق.ظ
Hey there excellent website! Does running a blog similar to this take a great deal
of work? I've no knowledge of computer programming but I had been hoping to
start my own blog in the near future. Anyways, if you have any recommendations or
tips for new blog owners please share. I know
this is off topic however I simply had to ask.
Thanks!
سه شنبه 24 مهر 1397 06:25 ب.ظ
That is a great tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Short but very precise information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:50 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i
came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its
ok to use some of your ideas!!
چهارشنبه 18 مهر 1397 01:11 ق.ظ
Heya this is somewhat of off topic but I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted
to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
یکشنبه 15 مهر 1397 08:19 ب.ظ
What's Happening i'm new to this, I stumbled
upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads.

I hope to contribute & assist different customers like its aided me.
Good job.
یکشنبه 15 مهر 1397 04:51 ب.ظ
I all the time used to read post in news papers but now as I am a user of net thus from now I am
using net for posts, thanks to web.
جمعه 13 مهر 1397 10:52 ق.ظ
Thanks for finally writing about >شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - دیار معلمان دین و اخلاق <Loved it!
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:03 ق.ظ
I think this is one of the most significant information for me.

And i'm glad reading your article. But wanna remark
on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really great
: D. Good job, cheers
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:31 ب.ظ
I've been surfing on-line greater than 3 hours today, but I
by no means discovered any interesting article like yours.
It's lovely worth enough for me. In my view, if all site owners and
bloggers made good content as you probably did,
the web shall be much more useful than ever before.
دوشنبه 12 تیر 1396 06:53 ب.ظ
Inspiring quest there. What occurred after? Good luck!
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 03:13 ق.ظ
Thanks for finally talking about >شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) - دیار معلمان دین و اخلاق <Liked it!
پنجشنبه 24 فروردین 1396 09:08 ب.ظ
This is the perfect web site for everyone who really wants to find out
about this topic. You realize a whole lot its almost
hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
You certainly put a fresh spin on a subject that's been written about for years.
Wonderful stuff, just great!
چهارشنبه 17 مهر 1392 02:20 ب.ظ
سلام
به قول همین مولانای بزرگ :
گفت جانا ورد خوب آورده ای
لیک سوراخ دعا گم کرده ای
اگر جواب نمی دانید ما را خلاص کنید.!
بدرود
رحیمی

به پست ، " انکار موسی ع بر مناجات شبان " مراجعه کنید (جوابتان را می گیرید)

امیدوارم قانع شده شوید و از بهانه های بنی اسرائیلی دست بردارید


هریزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ
نشود خرد به بد گفتن بهمان و فلان
سه شنبه 16 مهر 1392 03:23 ب.ظ
قربان
لطف کنید و بفرمایید چرا پیامبر خدا ص و علی ابن ابیطالب ع و سایر ائمه هدا که مقام آنها هیچ قابل مقایسه با خرقانی و بایزید نیست چنین سخنانی نگفته اند ؟. چرا فکر می کنید هر کس سوال دارد توهین می کند؟!!مثبت فکر کنید و پاسخ دهید.اگر نمی دانید بفرمایید تا از کسی دیگر تحقیق کنم.
ممنونم
رحیمی

به پست ، " انکار موسی ع بر مناجات شبان " مراجعه کنید

امیدوارم قانع شده باشید و از بهانه های بنی اسرائیلی دست بردارید


هریزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ
نشود خرد به بد گفتن بهمان و فلان
دوشنبه 15 مهر 1392 10:39 ق.ظ
سلام
لطفا موضوع را به کلام مقام عظمای ولایت ربط ندهید به سوال جواب بدهید بالاخره علمای بسیاری به این دو عارف ایراد اساسی دارند و از همه گذشته چرا رسول خدا ص و حضرت علی ع و هیچکدام از ائمه خدا چنین جسارت هایی مثل خرقانی و بایزید نداشته اند و کلماتی این گونه گستاخانه بر زبان جاری نکرده اند و نگفته اند سبحانی ما .....؟.
رحیمی

اینکه میگویید موضوع را به مقام عظمای ولایت ربط ندهم ، معناهای متفاوتی به همراه خود دارد؟
یعنی اینکه شما کلام ایشان را قبول ندارید؟ یا اینکه ....

واینکه ما هنوز به درجه ای نرسیده ایم که عمق کلام عارفان و بزرگانی همچون بایزید و ابوالحسن خرقانی ها و منصور حلاج ها و مولوی ها و ابن عربی ها را درک کنیم و کلام این بزرگان را مانند کلام انسانی معمولی فرض می کنیم ،

و اینکه از گفته ی خویش توبه کنید ؛ چونکه شما معصوم را با غیر معصوم قیاس کردید.....
گستاخی اینجاست ، جسارت اینجاستآنجا که ما علم و آگاهی در موضوعی نداریم و در آن موضوع نظر و نظریه صادر میکنیم .....

اینکه عالمی ، امثال بایزید و ابوالحسن خرقانی و مولوی ها را رد میکند و اینکه شما هم به پیرو گفته های ایشان سیره این عارفان بالله را قبول نمی کنید ، امری طبیعی است . ولی حق توهین به این بزرگان و عارفان را نخواهید داشت


مقام معظم رهبری:
اینجا منطقه عالِم خیز است منطقه ی معلمان دین و اخلاق ؛ در زمان گذشته هم نام بایزید بسطامی و شیخ ابوالحسن خرقانی را همه مسلمانان و مرتبطین با معارف اسلام - ولو غیر مسلمان - شنیده اند؛ البته امثال بایزید و شیخ ابوالحسن خرقانی را با این مدعیان صوفی گری نباید اشتباه کرد؛ آنها داستان دیگری دارند و ماجرا و سخن دیگری است.
چهارشنبه 10 مهر 1392 08:58 ق.ظ
سلام
همه مطالب شما در مورد شیخ ابوالحسن خرقانی و مردم این منطقه را خواندم و استفاده کردم اما وقتی عالمی مثل حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در باره برگزاری کنگره شرق و در مورد بایزید می گوید :
«اگر بگوییم سابقه ما این است که اسباب خجلت است» و یا این که در باره شیخ خرقانی و کشتی گرفتن او با خدا می گوید:«این ها حاکی از جو جهل و جهالتی است که وجود دارد.»
خوب حالا ما کدام کلام را قبول کنیم .؟>
رحیمی

شما دوست گرامی را به این گفته از مقام معظم رهبری (هم مرجع و هم عالم و هم رهبرحکومت اسلامی) سفارش می کنم

مقام معظم رهبری:
اینجا منطقۀ عالِم‏خیز است؛ منطقۀ معلمان دین و اخلاق. در زمان گذشته هم نام بایزید بسطامى و ابوالحسن خرقانى را همۀ مسلمانان و مرتبطین با معارف اسلام ولو غیرمسلمان شنیده‏اند. البته امثال بایزید و ابوالحسن خرقانى را با این مدعیان صوفیگرى نباید اشتباه كرد. آنها داستان دیگرى دارند و ماجرا و سخن چیز دیگرى است.

جهالت آنجایی است که گفتارهایی خلاف واقع را بدون تحقیق ، به عارفانی همچون بایزید و ابوالحسن خرقانی و مولوی و منصور حلاج ها نسبت دهیم و .....


حال با خود بیندیشید که کلام کدام عالم را باید پذیرفت ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است