شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

تو انسان هستی ( تو آنی که در بند آنی )

قرآن کریم تمام ساکنان مکانی را که ایمان به خداوند ندارند روستایی وبادیه نشین وعقب مانده می داند هر چند که ترن هوایی سوار شوند وماشین هایی که هر کدامشان به قیمت چندین خانه امثال من وتوست وهمان مکان را به احترام یک فرد با ایمان که در آن است شهر می نامند وپیشرفته ومتمدن .

خوب به خودت وایمانت واعتقادت بنگر که شهری هستی یا روستایی ، شاید اگر پرده های غیب عالم به کنار رود تازه معلوم خواهد شد که کجاها شهر است و کجاها روستا می بینی کرامت انسان را .....

شهدای این منطقه را ببین ، شهدای قلعه نوخرقان ،میغان ،کلاته خیج و.... اینان ثمره همان درختی اند که تخم آن راهزاران سال است که علمای بزرگ ما کاشته اند
این انفجار نور انقلاب اسلامی است که جهان را روشن نموده است و این جوانان پا برهنه در تحت لوای عارف بالله یعنی روح الله تمام سختی هاومرارتها را به جان خریدند تا خود وتمام مظلومان جهان را از زیر یوق ظالمان گرگ صفت خارج سازند
بسیجیان روح الله بی خبر از عرفان نیستند آنها هم شنیده اند که (جامعه بی عرفان کالبد بی جان است )اما افسوس که عده ای آنان رابی خبروجدای از شیخ خرقان وبایزید بسطام وصدرای شیراز دانسته وخودرا منتسب به آنان میکنند

 

بعضی می گویند کلمه انسان از انس گرفته شده وبعضی می گویند از نسیان وفراموشی

اما شاید هر دو درست باشد.زیرا معمولا انسانها عالم غیب را که از آنجا آمده اند و دوباره برای همیشه به آنجا باز می گردند را فراموش کرده اند.وبا عالم دنیا انس و الفت گرفته اند.آری انس با حقیرها و کوچکها باعث می شود نسبت به بزرگان وبا عظمتها نسیان و فراموشی پیدا کنیم.اگر با بزرگان انس بگیری تو هم بزرگ می شوی واگر با پستیها و حقارتها انس بگیری تو هم ...زیرا تو انسان هستی(تو آنی که در بند آنی)

اهل قلعه نوخرقان هستیم.اما جز اینکه روستایی در کیلو متر 20 جاده آزاد شهر، شاهرود است و عارفی به نام شیخ ابو الحسن خرقانی در آنجا مدفون است ، از آن چه می دانیم؟ آری! شنیده ایم عالمانی به نام آیت الله امینی ومنتظری هم در مساجد آن نماز گذارده اند.اما از ده ها عالمی که نام بسیاری از آنان را بعضی از پیران امروز هنوز در خاطر دارند چیزی شنیده ایم؟چه برسد به شیوه زندگی آنان و....
شخصی از اهل بینش از عارفی پرسید :چرا خداوند متعال در سوره مبارکه یس یک مکان را به دو اسم مختلف نام برد که یک بار همان مکان را روستا و قریه و بعد از چند آیه آنجا را شهر نامید (واضرب لهم مثلا اصحاب القریه) و بعد از چند آیه فرمود (وجاء من اقصا المدینه الرجل )؟
حضرت علامه در جواب فرمودند :اینکه قرآن آنجا را شهر نامید به احترام و انتساب فرد مومنی است که در آن شهر حضور دارد و اگر جمعیتی ایمان به خدا نداشته باشند (از نظر قرآن اعرابی اند ) و اجتماع آنان قریه و ده کور است و شهر آنجاست که مدینه فاضله باشد
آباد شدن به وجود خداست لذا باید در دیگر آیات قرآن به لفظ قریه تامل شود مانند آیه 49 حج (چه بسیار قریه هایی که آنها را هلاک کردیم درحالی که ظالم بودند یا آیه 75 انبیا که می فر ماید : وما نجات دادیم او را از قریه ای که در آن اعمال خبیث انجام می دادند.)  

انگار ملاک شهری وروستایی در بیان قرآن با آنچه دراذهان ماست متفاوت است . ما هر کجا را که جمعیت فراوان وساختمانهای زیبا ومجلل و خیابانهای پر زرق وبرق بیشتری داشته باشد شهر می دانیم وساکنان آن را شهری وپیشرفته ومتمدن . اما قرآن کریم تمام ساکنان مکانی را که ایمان به خداوند ندارند روستایی وبادیه نشین وعقب مانده می داند هر چند که ترن هوایی سوار شوند وماشین هایی که هر کدامشان به قیمت چندین خانه امثال من وتوست وهمان مکان را به احترام یک فرد با ایمان که در آن است شهر می نامند وپیشرفته ومتمدن .
خوب به خودت وایمانت واعتقادت بنگر که شهری هستی یا روستایی شاید اگر پرده های غیب عالم به کنار رود تازه معلوم خواهد شد که کجاها شهر است وکجاها روستا

می بینی کرامت انسان را ، زمین وزمان بر اساس فکر واندیشه واعتقاد او رنگ عوض می کند انگار تمام عالم حول محور انسان می چرخد اما آنان که سر در خواب غفلت فرو برده اند وخدا رافراموش کرده اند خداوند هم آنان ر ا به خود فراموشی گرفتار نمود اینان به خیال خود به دنبال شهر ی می گردند متمدن که در آن زندگی کنند وحسرت چنین زندگانی ها رامی خوردند غافل از اینکه این شهر وروستا مکان وزمان است که انسان را طواف می کند وهر طور انسان بخواهد آنها هم شکل خواهند گرفت .
چه نیکو فرمود استاد بزرگ الهی قمشه ای :

          خندیم ما افلاکیان بر قصر خاک و خاکیان * آن سان که می خندد فلک بر آشیان چلچله

حتما دیگر از من انتظار نداری که بحث کنم که این منطقه عالم خیز قبلا شهر بوده یا روستا چراکه همان طور که گفته شد آنجا که عالم وعامل به دین ومومن بالله هست حتما شهر است وآبادانی . آری 
              آن کس که ز کوی آشنایی است * داند که متاع ما کجایی است
قلعه نوخرقان امروز در تمام دنیا با نام عارف نام دار و حکیم الهی ومشرع واقعی ،قطب السالکین شیخ ابوالحسن خرقانی شناخته می شود و از همان زمان و چه بسا قبل از آن تا امروزعلمای بزرگی در این منطقه زیستند وبه تبیین حقایق ومعارف دین وکاشتن تخم علوم و معارف دین در دل مردم پرداختند که این تخم ها با عشق و محبت به اهل بیت عصمت وطهارت آبیاری گردد وکم کم شجره طیبه ای شود که از میوه های آن تمام انسان ها استفاده کنند .
شهدای این منطقه را ببین ،شهدای قلعه نوخرقان میغان ،کلاته خیج و.... اینان ثمره همان درختی اند که تخم آن راهزاران سال است که علمای بزرگ ما کاشته اند واکنون تمام مردم دنیا رقص جنون آنان را به تماشا نشسته اند 
امروز پس از 1400سال خون دل خوردن عارفان وعالمان وارسته ای از جمله بایزیدها وخرقانی ها وخواجه طوسی ها وعلامه حلی ها وابن عربی ها وابن سینا ها وملاصدراها وقاضی ها وطباطبایی ها و....در جهت ساختن مدینه فاضله انسانی ،شاهد به ثمر نشستن این مجاهدت ها هستیم واین انفجار نور انقلاب اسلامی است که جهان را روشن نموده است و این جوانان پا برهنه در تحت لوای عارف بالله یعنی روح الله تمام سختی هاومرارتها را به جان خریدند تا خود وتمام مظلومان جهان را از زیر یوق ظالمان گرگ صفت خارج سازند ودر راه دفاع از محرومین ومظلومین جهان چه خون ها که ندادند وچه اسارتها که نکشیدند .
نیک تدبیر نما واز سر انصاف بنگر که آیا مفسران واقعی کلام شیخ ابو الحسن که فرمود (بر خلق او مشفق تر ازخود کسی را ندیده ام یا اینکه فرمود :کاشکی به بدل همه خلق من بمردمی و...)این بسیجی یانند یا آنانکه سر در لاک خود فرو برده اند و د ر گوشه ای فارغ از مظلومیت خلایق شمع یا منقلی روشن نموده وبا دف وتنبور مشغول برداشت های عرفانی از رقص زنان مغنیه اند .
بسیجیان روح الله بی خبر از عرفان نیستند آنها هم شنیده اند که (جامعه بی عرفان کالبد بی جان است )اما افسوس که عده ای آنان رابی خبروجدای از شیخ خرقان وبایزید بسطام وصدرای شیراز دانسته وخودرا منتسب به آنان میکنند ودر دانشگاههای داخل وخارج به تفسیر عرفان که فقط برداشت ذهنی خودشا ن است می پردازند اما نه آن گونه که این عرفا بوده اند واین دلسوختگان بسیجی را متهم به زهد جاهلانه وجنگ طلبی وخشونت و......میکنند .
نمی دانم چگونه عده ای به خود جرئت می دهند که اینان را اهل شریعت وظاهر بدانند وعارفان را اهل طریقت وباطن وخود را منسوب به عرفا نمایند مگرمی شود پیر ومراد اینان یعنی روح الله اهل باطن باشد ومریدانش اهل ظاهر مگر نامه این پیر مراد را به رهبر یک کشور بزرگ مدعی در جهان یعنی شوروی سابق ندیدی که او را برای فهم اسلام دعوت به خواندن کتابهای ابن سینا وسهروردی وملاصدرا وابن عربی می کنند.
اینک بر آن شدیم که با بزاعت مزجات خود ،  وسیری هر چند اجمالی از علمای این منطقه بیان نماییم تا بیشتر وبیشتر به جایگاه با عظمت خویش پی ببریم وبدانیم قدم بر چه خاکی می گذاریم تا با صلابت تر قدم در راه علم وعمل زنیم واز شجره ای که تمام انبیا قصد نشاندن آن را نمودند وتمام علما در این راه مجاهدت نمودند ، پاسداری نماییم.

" با تشکر از جناب آقای رجبی "
نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : شیخ ابوالحسن خرقانی، قلعه نو خرقان، خرقان، عرفا،
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 4 مهر 1392
پنجشنبه 21 آذر 1398 07:46 ق.ظ
It is appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice.

Perhaps you can write next articles referring to this article.
I want to read even more things about it!
جمعه 15 آذر 1398 07:15 ب.ظ
It's amazing designed for me to have a web
page, which is beneficial in support of my knowledge. thanks admin
جمعه 15 آذر 1398 05:37 ق.ظ
I've been surfing online more than 3 hours today, yet I never
found any interesting article like yours. It is pretty worth enough
for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.
شنبه 9 آذر 1398 10:56 ق.ظ
You really make it seem really easy together with your presentation but I find this matter
to be actually something that I think I
would never understand. It seems too complex and very huge for
me. I'm taking a look ahead for your next submit, I will try
to get the hold of it!
شنبه 2 آذر 1398 02:33 ب.ظ
Hi! I could have sworn I've visited this website before but after browsing through many of the articles I realized it's new to me.
Anyways, I'm certainly happy I came across it and I'll be bookmarking it
and checking back frequently!
پنجشنبه 30 آبان 1398 05:42 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
gains. If you know of any please share. Appreciate it!
سه شنبه 28 آبان 1398 08:13 ب.ظ
Hello friends, its great article concerning teachingand entirely defined, keep it up all the time.
جمعه 3 آبان 1398 01:55 ب.ظ
Hi! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
Does operating a well-established blog such as yours take a lot of work?
I am completely new to running a blog but I do write in my
journal on a daily basis. I'd like to start a blog so I can easily share my experience
and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips
for new aspiring bloggers. Appreciate it!
جمعه 3 آبان 1398 07:29 ق.ظ
Exceptional post however , I was wondering
if you could write a litte more on this subject?

I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Thanks!
شنبه 6 مهر 1398 09:38 ب.ظ
Amazing! Its actually remarkable article, I have
got much clear idea regarding from this piece of writing.
چهارشنبه 27 شهریور 1398 07:52 ب.ظ
Asking questions are actually good thing if you are not understanding something fully,
except this article provides fastidious understanding
yet.
سه شنبه 26 شهریور 1398 03:01 ق.ظ
This is my first time go to see at here and i am really impressed to read everthing at alone place.
شنبه 16 شهریور 1398 03:08 ب.ظ
It's in point of fact a nice and useful piece of information. I'm happy that
you shared this useful info with us. Please
keep us informed like this. Thanks for sharing.
پنجشنبه 14 شهریور 1398 12:57 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me
out much. I hope to provide one thing back and help others like you helped me.
شنبه 2 شهریور 1398 08:58 ق.ظ
That is a good tip especially to those fresh to the blogosphere.
Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one.
A must read post!
سه شنبه 22 مرداد 1398 04:44 ب.ظ
Nice replies in return of this matter with genuine arguments and
describing the whole thing on the topic of that.
جمعه 11 مرداد 1398 09:12 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it's truly informative.

I am going to watch out for brussels. I will be
grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
Cheers! plenty of fish natalielise
پنجشنبه 10 مرداد 1398 06:05 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
It's always interesting to read content from other authors
and use something from other web sites. natalielise pof
چهارشنبه 9 مرداد 1398 04:15 ق.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I was
wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my
comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having trouble finding one?
Thanks a lot!
سه شنبه 8 مرداد 1398 05:10 ب.ظ
Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images
aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both show the same
results.
دوشنبه 31 تیر 1398 11:59 ب.ظ
Heya just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different
web browsers and both show the same results. natalielise pof
دوشنبه 31 تیر 1398 11:34 ق.ظ
Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get
a lot of spam responses? If so how do you stop
it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it's driving me crazy so any help is
very much appreciated.
پنجشنبه 27 تیر 1398 05:31 ب.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also go
to see this webpage on regular basis to take updated from most up-to-date news.
پنجشنبه 20 تیر 1398 05:23 ق.ظ
Hey there would you mind sharing which blog platform you're working with?
I'm planning to start my own blog soon but I'm having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs
and I'm looking for something completely unique.
P.S My apologies for getting off-topic but I
had to ask!
پنجشنبه 16 خرداد 1398 08:43 ب.ظ
Right now it appears like Drupal is the best blogging platform
out there right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
چهارشنبه 15 خرداد 1398 10:45 ق.ظ
Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!
سه شنبه 14 خرداد 1398 05:43 ق.ظ
certainly like your web site however you have to check the spelling on quite a
few of your posts. A number of them are rife with spelling problems
and I find it very bothersome to inform the reality
however I will certainly come back again.
شنبه 11 خرداد 1398 02:59 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it
was super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I'm still new to everything.
Do you have any suggestions for newbie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 03:30 ق.ظ
Great article, just what I needed.
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 05:33 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I'll certainly comeback.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو