شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق)
شیخ ابوالحسن می گوید:برهمه چیزی کتابت بود،مگربرآب.اگرگذرکنی بردریا،ازخون خویش کتابت کن تا آن کس که درپی تو درآیدداند،که عاشقان ومستان وسوختگان رفته اند...
داغ کن - کلوب دات کام
داغ کن - کلوب دات کام

به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند!

عقل زندگی و تغافل و تجاهل

علی (علیه السلام ) می فرماید :لا عقل کالتجاهل هیچ عقلی مانند تجاهل نیست .انسان در زندگی با انواع بگو مگوها کارهای جورواجور روبه رو می شود که اگر بخواهد به همه آن ها ترتیب اثر دهد و عکس العمل نشان دهد ، زندگی برایش تلخ و ناگوار خواهد شد و شب و روزبهترین فرصت های خود را باید صرف عکس العمل ها کند و درآن صورت جز دچار شدن به انواع بیماری جسمی وروحی ، بهترین فرصت های خود را نیز از دست خواهد داد و به هیچ کاری ازکارهای زندگی نخواهد رسید . به شهید بهشتی گفتند : چرا در برابر تهمت ها و شایعات و بدگویی ها پاسخ نمی دهید ؟

فرمود : من وقت برای این کارها ندارم ، آن ها شاید بخواهند عمدا مرا مشغول به این امور کنند و از مسائل اصلی بازدارند! بهترین راه برخورد با این ناملایمات و ناگواری ها تغفل و تجاهل است . یعنی به روی خود نیاورد و خود را به نفهمیدن بزند و گوشش کر و چشمانش کور و نابینا شود تا بتواند به زندگی ادامه دهد . علی (علیه السلام ) فرمود : نصف العاقل احتمال و نصفه تغافل نیمی از عقل بر تابیدن جهالت است و نیمی دیگر خود را به غفلت زدن است . انسان های بزرگ منش و خردمند خود را از بسیاری چیزها کنار می کشند و اگر چیزهایی دیدند یا شنیدند که پرداختن به آن ها درشانشان نیست ، بزرگوارانه از کنارش می گذرند . قرآن می فرماید : و اذا مروا باللغو مروا کراما . اذا خاطبهم الجاهلون قالواسلاما هنگامی که به کار بیهوده بر می خورند بزرگوارانه از کنار آن می گذرند و اگر مردم نادان آن ها را مخاطب قرار دهند با سکوت و سلام به آن ها پاسخ می دهند . ونیز فرمود : (و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه  ) و چون سخن بیهوده بشنوند ، از آنروی گردانند . علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم  . از بهترین رفتارهای افراد شریف وبزرگوار گذشت است از آن چه می دانند . و در جای دیگر فرمود : من لا یتغافل و لا یقض عن کثیر من الامور تنقضت عیشته. ( کسی که در بسیاری از امور ، خود را به بی خبری نزند ، زندگی برایش تنگ می شود . و نیز فرمود : تغافل تحمد امرك  .تغافل کن تا کارهایت خوش فرجام شود . از امام سجاد (علیه السلام ) نقل است که در وصیت خود به فرزندش باقر العلوم (علیه السلام ) فرمود : فرزندم ! بدان که همه دنیا در دو کلمه است : اصلاح امر زندگی و تغافل که تغافل یک سوم ظرف دنیاو زندگی را پر می کند . یعنی یک سوم امر زندگی به شیوه برخورد انسان با مردم و رفتار آنان بسته است که نسبت به بسیاری از مسائل باید خود را به بی خبری بزند تا زندگی صفا پیدا کند؛ مثلا خانم شما اشتباهی مرتکب شده و ناراحت است و سخت از کرده خود پشیمان است ، ولی نمی خواهد شما بفهمید ، و اما شما از همه چیز با خبر شدید . این جا جای تغافل است که به روی خود نیاورید و به قول معروف : شتر دیدی ، ندیدی . یا شوهر شما مرتکب اشتباهی می شود یا فرزندعزیز شما یا شریک و همکار شما و یا سرانجام هر فرد دیگری که با شما در ارتباط است ، اگر چنین وضعیتی برایش پیش بیاید ،ولی متوجه اشتباه او بشوید و می دانید که اگر او بفهمد شما فهمیده اید ، شرمنده ، و خجالت زده می شود یا پررو و بی مبالات ترمی گردد ، هرگز شما نباید به رویش بیاورید و بادی کاملا خود را به بی خبری و بی توجهی بزنید و از کنار آن بگذرید که اگرچنین کنید ، زندگی بادوام تر و دوستی شیرین تر می شود . البته این به معنای برخورد نکردن با افراد فاجر و فسق و فجور و به کنار نهادن نهی از منکر نیست . آن جا که جای تغفل و تجاهل است ، سخن گفتن و حساسیت نشان دادن خطا است ، چنان که در جای امر به معروف و نهی از منکر ، سکوت و بی تفاوت بودن اشتباه است و نیز غفلت از مسائل حیاتی و دینی نیز تغافل نیست. گاهی غفلت مانع پیشرفت می شود و گاهی تغفل نکردن و حساسیت نشان دادن آدمی را به سقوط می کشاند . پس هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد . علی (علیه السلام ) فرمود : لکل مقام مقال . هر سخن جایی دارد . عاقل کسی است که جای این دو را با هو نیامیزد و هریک را در جای خود به کار گیرد که مقتضای عقل زندگی است .

 عقل زندگی و پرهیز از امور غیر ضروری

امام علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بالفضول فاته من مهمه المامول .هرکه خود را به کارهای غیر لازم مشغول سازد،کارهای لازم را تباه می کند ؟ انسان وقتش عزیز و فرصت هایش پربها و کوتاه است واز فرصت های پیش آمده بایدبیشترین استفاده را ببرد . از این رو همیشه باید به کارهای مهم و اولویت بندی شده بپردازد . سرگرم شدن به امور غیرضروری نه صلاح است نه مفید ، بلکه باعث از دست رفتن فرصت ها نیز می شود؛ چنان که امم علی (علیه السلام ) می فرماید : من اشتغل بغیر ضرورته فوقه ذلک منفعته.هرکه به غیر کارهای ضروری مشغول شود ، منافع خود را از دست خواهد داد .سرگرم شدن به امور خیالی و غیر واقعی جز عقب ماندگی و فاصله گرفتن از واقعیت ها نتیجه دیگری ندارد . سرمایه عمر وفرصت ها از دست می رود و نتیجه ای حاصل نخواهد شد مگر اندوه و قصه . پس مواظب باش و امور خود را اولویت بندی کن و به امور مهم مشغول شو ، زنهار از پرداختن به فروع و ضایع کردن اصول . مبادا به شاخه و برگ مشغول شوی و از اصل و ریشه غافل گردی ، مبادا با سرگرم شدن به دشمن خیالی از دشمن اصلی بازمانی و مبادا که سرگرم پوچی و بی هویتی شوی و از مقصد اصلی که شخصیت تو را شکل می دهد و به اهداف بلندت می رساند،فاصله بگیری .

 دخالت بیجا نکردن

پیامبر صلی الله علیه و اله می فرماید : اعظم الناس قدرا من ترك ما لا یعنیه . بزرگ ترین مردم از نظر قدرت و منزلت کسی است که به کارهای بیهوده در نیاید که به او ربطی ندارد . از جمله زیبایی ها و نشانه های عقل زندگی،مداخله نکردن دراموردیگران است . برخی مردم در مسائلی که در قبال آن وظیفه ای ندارند ، دخالت می کنند و اظهار نظر می نمایند و به اصطلاح ،خود را نخود هر آشی می دانند؛ این کار افزون بر آن که وقت را تلف می کند و انسان را از کارهای خودش باز می دارد ،عوارض زیانبار اجتماعی نیز به دنبال دارد؛ مانند ایجاد کدورت ، دشمنی ، به وجود آمدن اختلاف و درگیری ، ایجاد فتنه وآشوب و بسیاری از خلاف شرع ها و امور حرام ؛ مانند غیبت ، تهمت و اهانت به دیگران . از این رو احادیث اسلامی به شدت ازاین کار نهی کرده اند و فرموده اند که مومن باید از آن چه به او مربوط نمی شود ، دوری کند . ترك ما لا یعنیه تعبیری است که در احادیث به کار رفته و مقصود از آن یعنی : هر سخن و هر کاری که مقصودش ، تو نباشی و به تو کاری ندارد و تو در آن کاردیده نشده ای ، و به تو مربوط نیست . رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود : من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعینه . از نشانه خوب مسلمان بودن ، دوری کردن از اموری است که به آدمی مربوط نیست . همچنین فرمود : ترك مالا یعنی زینته الورع  .مایه زینت پرهیزگاری است که آدمی در نیاید به آن چه بدو مربوط نیست . افزون بر این ، دخالت در برخی مسائل نامربوط ، انسان رااز چشم دیگران می اندازد . امام صادق (علیه السلام ) فرمود : ایاك و الدخول فیما لا یعنیک فتذل .در آن چه به تومربوط نیست دخالت مکن وگرنه خوار می شوی.و سرانجام این گونه دخالت ها پیشرفت را از آدمی می گیرد.علی علیه السلام ) فرمود : لا تعرض لما لا یعنیک بترك ما یعنیک . فرصت خود را با دخالت در امور بی فایده از دست مده . بنابراین ،کسی که بنا دارد به اهداف عالی زندگی برسد و سربلند و سرافراز باشد ، باید از بسیاری مسئل و سخن ها و موضع گیری ها ودخالت ها و اظهار نظرها که نه وظیفه او است و نه به او ارتباط دارد ، بلکه بیهوده و بی حاصل است ، دوری کند وفرصت ها و سرمایه عقل و فکر خویش را صرف امور اساسی کند . عقل زندگی حکم می کند که سرمان به کارخودمان باشد و کاری به دیگران نداشته باشیم مگر مواردی که دین ما حکم می کند که امر به معروف و نهی از منکر کنیم یابه کمک نیازمندان بشتابیم .

 

نوع مطلب : قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، 
برچسب ها : عقل، جهالت، قلعه نو خرقان، شیخ ابوالحسن خرقانی، خــــــــــرقان،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 29 آبان 1392
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ


" شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ...

شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»
امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است.

Telegram: https://telegram.me/mr6599
facebook.com/kharghani.ir


مدیر وبلاگ : رحیمی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
br>

 

 

'); //-->
360 ?±U†?¯
هفته نامه 9 دی
راز تی وی
فروشگاه اینترنتی یاران
سایت تفریحی
سایت ابزاردهی
photoshop
کلیه حقوق این وبلاگ برای شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) محفوظ است
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic