شیخ ابوالحسن خرقانی (352_425 ه.ق) " شیخ ابوالحسن خرقانی " در شهری به نام قلعه نو خرقان با جمعیتی بالغ بر 4000 نفر در 20 کیلومتری محور شاهرود - آزادشهر آرمیده است. مجموعه آرامگاه با توپوگرافی جالب و جذاب به صورت باغ ایرانی است و نهر آبی از کنار آن روان است و در کنار آن مکانی برای استراحت گردشگران در نظر گرفته شده است . درمرکز مجموعه بنای آرامگاه و مسجدی منسوب به شیخ ابوالحسن واقع است. محراب این مسجد که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهمترین بخش های بنا بوده و تنها محرابی است که رو به مغرب ساخته شده ... شیخ ابوالحسن بر سر در خانقاه خود چنین نوشته بود «هر که در این سرا در آید نانش دهید و از ایمانش مپرسید ، چه آنکس که به درگاه باریتعالی به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد» امروزه این گفتار بشر دوستانه ، شعار ملی گردشگری کشورمان است. Telegram: https://telegram.me/mr6599 facebook.com/kharghani.ir http://kharghani.mihanblog.com 2020-12-01T12:39:49+01:00 text/html 2016-10-12T07:27:19+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی عاشورای سال 425 ه.ق http://kharghani.mihanblog.com/post/107 <div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim">خرقانی از شخصیت هایی است که خدمت به خلق را به عنوان یک اصل عرفانی و حرکتی اجتماعی پذیرفته بود ، چنانکه با آزاد اندیشی همه ی خلق را نشانه ای از حضرت حق می دید .....<br></font></font><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Nassim"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00827/ylmfpkypcskn.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="604" height="320"></font></font><br></div></div> text/html 2016-08-18T02:12:01+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی معرفی قلعه نو خرقان - رادیو سمنان http://kharghani.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">فایل های صوتی زیر که در برنامه ی آوای روستای رادیو سمنان تهیه و اجرا شده است به معرفی اجمالی از قلعه نو خرقان ، تاریخچه و جاذبه های گردشگری آن می پردازد . گوشه ای از این برنامه &nbsp;از طریق لینک های زیر در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت . امیدواریم از شنیدن آن که همراه با مصاحبه با اهالی بومی منطقه است ، لذت ببرید :</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8264200642/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_kharghani_ir_.mp4.html" target="" title="">فایل شماره یک - معرفی قلعه نو خرقان</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s1.picofile.com/file/8264202292/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D9%86%D9%88_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_kharghani_ir_.mp4.html" target="" title="">فایل شماره دو - معرفی قلعه نو خرقان سری دوم</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s2.picofile.com/file/8264201368/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88_%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_kharghani_ir_.mp4.html" target="" title="">فایل شماره سه - معرفی ابوالحسن خرقانی&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://s2.picofile.com/file/8264207718/Untitled_111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="548" height="357"></div> text/html 2016-08-04T14:03:11+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی میوه ممنوعه یا میوه جاودانگی http://kharghani.mihanblog.com/post/105 <P align=center><FONT size=3 face=Mihan-Nassim>پروردگارتان به این خاطر شما را از خوردن میوه نهی کرده که اگر از آن بخورید،جاودانه در آن خواهید ماند ... </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Mihan-Nassim>آدم علیه السلام از شوق بهشت و پروردگار چهل شبانه روز گریه می کرد </FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=Mihan-Nassim>ابوالحسن ..............&nbsp; شهیدی خیزم که از شوق شمشیر تو کشته شده باشد</FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 351px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s1.picofile.com/file/8262530468/photo_2016_05_28_18_348_53.jpg" width=793 height=909></P> text/html 2016-08-01T08:22:23+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی ذکرشیخ ابوالحسن خرقانی (گفتار سی و سوم) - شادی رساندن مومنین http://kharghani.mihanblog.com/post/104 <P align=center><FONT size=2 face=Mihan-Iransans>کسی که مومنی را شاد کند مرا شاد کرده و کسی که مرا شاد کند خدا را شاد کرده است .... </FONT></P> <P align=center><FONT size=2 face=Mihan-Iransans>شادی و نشاط از ملزومات زندگی و اجتماعی هر انسان است و بدون آن افسردگی بر فرد چیره خواهد شد</FONT></P> <P align=center><FONT size=4 face=Mihan-Nassim>.... بوالحسن در بند آن بود که سروری به دل برادری رساند </FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 577px; HEIGHT: 314px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s2.picofile.com/file/8262047642/n3077329_4955711.jpg" width=885 height=859></P> text/html 2016-07-27T13:57:04+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی بازی بومی محلی " چوچولک " http://kharghani.mihanblog.com/post/103 <P align=center><FONT size=3 face=Mihan-IransansBold><STRONG>بسیاری </STRONG>از این بازی های بومی محلی دارای فلسفه وجودی خاصی بودند که به دور از هر گونه نتیجه گرایی و یا ایجاد حس رقابت بین افراد بود ، زیرا که همدلی و همدوستی در ذات این بازی ها جریان داشت</FONT></P> <P align=right><FONT size=3 face=f0ec7e3eb49e773a07aab128#c81200><IMG style="WIDTH: 227px; HEIGHT: 297px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.irantourinfo.com/imgs/attraction/alk-doolak.jpeg" width=244 height=247><A title="" href="http://s2.picofile.com/file/8261444968/fun899_2.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 333px; HEIGHT: 297px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s2.picofile.com/file/8261444968/fun899_2.jpg" width=355 height=251></A></FONT></P> text/html 2016-07-14T02:37:40+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی عکس نوشته (شیخ ابوالحسن خرقانی) http://kharghani.mihanblog.com/post/102 <p><br></p> <p align="center"><span style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></span></p> <br> <p align="right"><span style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><a title="" href="http://s7.picofile.com/file/8259781518/%D8%B4%DB%8C%D8%AE10.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 187px; HEIGHT: 317px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://s7.picofile.com/file/8259781518/%D8%B4%DB%8C%D8%AE10.jpg" width="3421" height="5939"></a>&nbsp;<a title="" href="http://s6.picofile.com/file/8259781968/%D8%B4%DB%8C%D8%AE11.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 190px; HEIGHT: 318px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://s6.picofile.com/file/8259781968/%D8%B4%DB%8C%D8%AE11.jpg" width="3622" height="5982"></a>&nbsp;<img style="WIDTH: 193px; HEIGHT: 320px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.pro.uploadpa.com/?file=1468562021231184_%D8%B4%DB%8C%D8%AE13.jpg" width="3674" height="5526"></span></p> <p align="right"><span style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; DISPLAY: inline !important; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; FLOAT: none; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><br style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><font size="2" face="Mihan-Nassim"><strong>با کلیک بر روی تصاویر می توانید آنها را با کیفیت و اندازه اصلی مشاهده نمایید<br style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></strong></font><font face="Mihan-Nassim"><font size="2"><br style="WIDOWS: 1; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></font></font></p> text/html 2016-07-14T01:41:49+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی (گفتار سی و دوم) http://kharghani.mihanblog.com/post/100 <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><STRONG>... نیت اولیه هر دو آن بوده است که به مکه بروند ، اما پای آنان بر حسب مشیت الهی راه خرقان در پیش می گیرد</STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG>خرقانی برای نشان دادن پاکی روح خود می گوید که مردی امی است ، همان گونه که پیغمبر امی بود ...</STRONG></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><A title="" href="http://s6.uplod.ir/i/00799/3k93t8qv0zdr.jpg" target=_blank><IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 372px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s6.uplod.ir/i/00799/3k93t8qv0zdr.jpg" width=517 height=490></A></SPAN></SPAN></P> text/html 2016-05-31T08:47:09+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی عکس نوشته (شیخ ابوالحسن خرقانی) http://kharghani.mihanblog.com/post/99 <p><a title="عکس نوشته شماره یک" href="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ-1.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 190px; HEIGHT: 299px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ-1.jpg" width="3762" height="5921"></a>&nbsp;<a title="عکس نوشته شماره دو" href="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ2.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 298px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ2.jpg" width="3595" height="5652"></a>&nbsp;<a title="عکس نوشته شماره سه" href="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ-3.jpg" target="_blank"><img style="WIDTH: 178px; HEIGHT: 298px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://0up.ir/do.php?imgf=شیخ-3.jpg" width="3633" height="5935"></a></p> <p><font face="Mihan-Iransans">با کلیک بر روی عکس نوشته ها تصاویر را با کیفیت و سایز اصلی مشاهده کنید</font></p> <p><br></p> text/html 2016-05-30T01:13:44+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی محراب مجموعه آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی http://kharghani.mihanblog.com/post/98 <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>مسجد متصل به مقبره که از فضا های بزرگتری برخوردار بوده به شکل مخروطی و بصورت کشیده و دارای کاشی های پر نقش و نگاری بوده است که در بازسازی دهه 50 به جز محراب&nbsp;،&nbsp;مابقی مجموعه تخریب شده است</SPAN></P> <P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 14pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA>محراب فعلی جهت نمایاندن قبله ساخته نشده است بلکه دراویش و عرفا جهت اجرای مراسم و مناسک دینی خاص خود در این خانقاه گرد می آمدند و مراسم مذهبی خود را به جای می آوردند</SPAN></SPAN></P> <P align=right><IMG style="WIDTH: 367px; HEIGHT: 310px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://0up.ir/do.php?imgf=photo-2016-05-28-18-348-53.jpg" width=865 height=848><IMG style="WIDTH: 224px; HEIGHT: 309px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS2kDTCEQSmVpOtQm9eau3MlRMVwoY7UwDAJzD3cdDPq5ZCwWrcQ" width=251 height=259></P> text/html 2015-09-28T02:29:25+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی از گفتگوی تمدنها تا شیخ ابوالحسن خـــــرقانی ؛ حرمت امامزاده با کیست؟ http://kharghani.mihanblog.com/post/96 <P style="TEXT-ALIGN: center" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA>ترکیه میزان قابل توجهی بودجه و زمان هزینه می کند،برای شیخی که عبارت معروفش را همه ما در یاد داریم که گفت: </SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; COLOR: black; FONT-SIZE: 11pt; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=3>هرکه در این سرا درآید، نانش دهید و از ایمانش مپرسید؛ چه آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد</FONT></SPAN></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt">"&nbsp;</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA>اما سوال این است که ما ایرانی ها کجای این دست معادله ها قرار داریم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;"</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8.5pt"><O:P></O:P></SPAN></P> <P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA>فکر نمی کنید به جای این که از برادران ترکیه ای عصبانی شویم که چرا بیش از حد به افرادی چون دکتر نصر، دکتر شریعتی به عنوان دانشمندان معاصر ما و شیخ ابوالحسن خرقانی، مولانا، جامی، عطار و امثالهم از شاعران و عارفان سده های پیشین، می پردازند، بهتر باشد بر خود نهیب زنیم که چرا خود را بی نیاز از بزرگان فکری این سرزمین می دانیم و به اندازه کافی به آن ها نمی پردازیم؟</SPAN></B>&nbsp;</P> <P><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><FONT size=1><FONT size=2>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرامگاه&nbsp;شیخ خرقانی در ترکیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فرودگاه شیخ خرقانی در ترکیه</FONT><BR></FONT><IMG style="WIDTH: 285px; HEIGHT: 218px" src="http://up.m-safari.ir/view/579864/13.jpg" width=361 height=9><IMG style="WIDTH: 303px; HEIGHT: 218px" src="http://up.m-safari.ir/view/579881/38064.jpg" width=330 height=53></SPAN></B></P> <DIV><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<FONT size=2>بیمارستان شیخ خرقانی در ترکیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دبیرستان شیخ خرقانی در ترکیه</FONT></SPAN></B></DIV> <DIV><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 12pt" dir=rtl lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 286px; HEIGHT: 208px" src="http://up.m-safari.ir/view/579872/eb19c14ce0.jpg" width=296 height=346><IMG style="WIDTH: 305px; HEIGHT: 208px" src="http://up.m-safari.ir/view/579874/18101526_dscn0680.jpg" width=420 height=546></SPAN></B></DIV> text/html 2015-09-25T18:19:59+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی جلسه بررسی و رفع مشكلات قلعه‌نوخرقان با حضور دكتر جلالی http://kharghani.mihanblog.com/post/95 <p align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="rtl"><strong><font size="4">جلسه بررسی و رفع مشکلات دهستان قلعه نو خرقان در اولین روز مهر و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید با حضور دکتر کاظم جلالی نماینده شهرستان های شاهرود و میامی با همراهی جمعی از مسوولان استانی و شهرستانی برگزار گردید</font></strong></span></span></p> <p align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="rtl"><img style="WIDTH: 287px; HEIGHT: 189px" src="http://kazemjalali.com/uploads/DSC_0861_12588.JPG" width="352" height="404"><img style="WIDTH: 263px; HEIGHT: 189px" src="http://kazemjalali.com/uploads/DSC_0900_12593.JPG" width="258" height="428"></span></span></p> <p align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA"><span dir="rtl"><img style="WIDTH: 288px; HEIGHT: 177px" src="http://kazemjalali.com/uploads/DSC_0923_12595.JPG" width="308" height="423"><img style="WIDTH: 266px; HEIGHT: 176px" src="http://kazemjalali.com/uploads/DSC_0937_12600.JPG" width="402" height="409"></span></span></p> text/html 2015-08-03T02:04:54+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی تعمیر و تکمیل بنای آرامگاه شیخ ابوالحسن خرقانی http://kharghani.mihanblog.com/post/94 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang=FA>بنای اصلی در اواخر دوران سلجوقی (قرن ششم هجری) بر فراز تپه ساخته شده و به مرور زمان رو به ویرانی نهاده است و در سال 1348 ه.ق مرحوم معتضد الملک عظیما عضدی بقعه و مسجد را تعمیر نموده و سنگی بر روی مزار شیخ نهاده است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 264px; HEIGHT: 254px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://setfa.net/images/6soozdj33z5cn6j0d5v.jpg" width=341 height=329><IMG style="WIDTH: 320px; FONT-FAMILY: tahoma; HEIGHT: 254px; FONT-SIZE: 11px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://setfa.net/images/yha0odkgru8zmdm7vm4l.jpg" width=634 height=568></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 585px; HEIGHT: 292px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://setfa.net/images/xzkbthl0m29qnfra3d2m.jpg" width=1031 height=917></SPAN></P> text/html 2015-08-02T02:11:20+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی جایزه ویژه خرقانی جشنواره خورشید برای بهترین فیلم با موضوع احترام به انسان http://kharghani.mihanblog.com/post/93 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"> <P dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 16pt" lang=FA>پنجمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل خورشید، جایزه ویژه خرقانی خود را به بهترین فیلم جشنواره با موضوع احترام به انسان اهدا می‌کند.</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 16pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P dir=rtl class=MsoNormal align=right><IMG style="WIDTH: 273px; HEIGHT: 250px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.ana.ir/Media/Image/1394/04/13/635716043483138663.jpg" width=351 height=400><IMG style="WIDTH: 317px; HEIGHT: 250px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/5/5/1143076_885.jpg" width=551 height=643></P></DIV> text/html 2015-08-01T02:21:31+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی (گفتار سی و یکم) http://kharghani.mihanblog.com/post/92 <p style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang="FA">پرسیدند که : </span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang="FA">خدای را کجای دیدی؟</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang="FA"> گفت: </span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; FONT-SIZE: 20pt" lang="FA">آنجا که خویشتن ندیدم</span></b><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA">"<o:p></o:p></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman', 'serif'; FONT-SIZE: 20pt; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin" lang="FA"><br></span></b></p><!--EndFragment--> <p align="center"><img style="WIDTH: 589px; HEIGHT: 382px" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/5/5/1143078_779.jpg" width="833" height="633"></p> text/html 2015-03-24T11:04:15+01:00 kharghani.mihanblog.com رحیمی عصری با شعر فاطمی http://kharghani.mihanblog.com/post/91 <p><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img style="WIDTH: 571px; HEIGHT: 211px" height="158" alt="" hspace="0" src="http://setfa.net/images/a74krpktjwu9xiphxe1.jpg" width="407" align="baseline" border="0"></font></strong></p> <p><strong><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><img style="WIDTH: 284px; HEIGHT: 279px" height="657" alt="" hspace="0" src="http://setfa.net/images/390y1hfq6v3dk7d399c0.jpg" width="359" align="baseline" border="0"><img style="WIDTH: 285px; HEIGHT: 279px" height="799" alt="" hspace="0" src="http://setfa.net/images/eess8l7n5upltn9sn81l.jpg" width="163" align="baseline" border="0"></font></strong></p> <p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'"><font size="4">این جلسه ساده و معنوی همزمان با شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) و به مناسبت ایام فاطمیه در عصر روز سه شنبه با حضور شاعران و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت در محفلی صمیمی برگزار گردید.</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'"><font size="4">كه با استقبال علاقه مندان همراه شد.</font></span></p> <p><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: '2 Nazanin'"><font size="4">دراین محفل معنوی شاعران به قرائت شعرهای خود پرداختند . كه حال و هوای معنوی بر فضای جلسه حاكم گردید.</font></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 18pt; LINE-HEIGHT: 115%; mso-bidi-font-family: '2 Nazanin'"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p> <p>&nbsp;</p>